Montaż i kontrola systemów wykrywania gazów niebezpiecznych

Systemy detekcji gazów niebezpiecznych powinny być instalowane wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wycieków gazów wybuchowych i toksycznych. Tego rodzaju instalacje mają za zadanie chronić życie i zdrowie ludzi. Bardzo istotne jest tu więc precyzyjne dobranie, właściwe skalibrowanie oraz odpowiedni serwisowanie (zgodne z zaleceniami producenta) tego typu systemów. Najczęściej urządzenia te stosuje się w garażach podziemnych, kotłowniach gazowych, kuchniach gastronomicznych, chłodniach, oczyszczalniach, akumulatorowniach, halach produkcyjnych, labolatoriach chemicznych, stacjach uzdatniania wody oraz stacjach kontroli produkcyjnych.

 

System wykrywania gazów niebezpiecznych