Przeglądy i konserwacje instalacji gazowych

Zarówno starsze instalacje gazowe, jak i te nowsze wymagają właściwego nadzoru. Tego rodzaju systemu powinny być przede wszystkim prawidłowo wykonane i eksploatowane, dlatego tak ważną kwestią jest regularne kontrolowanie ich stanu technicznego. Jeśli mowa o konserwacji instalacji gazowych, to ich specyfika jest uzależniona w głównej mierze od materiałów zastosowanych przy budowie danego systemu. Na przykład instalacje gazowe, w których zastosowano przewody ze stalowych rurek, będą musiały być odpowiednio zabezpieczone pod kątem korozji. Należy tutaj również zadbać m.in. o kontrolę oraz konserwację urządzeń zasilanych gazem. Mowa tutaj m.in. o odpowiedniej regulacji palników czy zapewnienie właściwego stanu przewodów.

 

Miedziane rury